Welkom bij Rijvereniging Varsseveld en Ponyclub Varus
 
 Home
 Fotogalerij
 Nieuws
 Agenda  
 Bestuur en commissies  
 Contributie  
 Geschiedenis  
 Lessen  
 Reglement  

Geschiedenis

'Landelijke Rijvereniging Varsseveld en omstreken' is opgericht in april 1928.
De heren Dr. J.J.G. Boot en Dr. A.D.J. Berkhout waren destijds de oprichters en werden later benoemd tot lid van bijzondere verdienste. Evenals de heer J. Huitink. Daarnaast heeft de RV ereleden, te weten mevrouw R. Heersink-Weening, C Ederveen en de heren J. Venderbosch, H. Aalderinks en H. Huls. De heer Roeli Bril was lid van verdienste van de RV. Hen allen dragen wij een warm hart toe.

De RV heeft ten doel het (doen) beoefenen van de hippische sport in verenigingsverband en de bevordering van de hippische sport in het algemeen. Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door:
* het (doen) geven van onderricht;
* het ontwikkelen en het in stand houden van een accommodatie ten behoeve van
dit onderricht;
* de leden te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen tijdens sportevenementen.

Ponyclub Varus werd opgericht op 1 mei 1965. De oprichters waren de heren Zegwaard, Navis en Gesink. Bij de club staat de omgang met en liefde/vriendschap voor de pony centraal. Door het geven van lessen en begeleiding stelt zij zich ten doel de ponysport te bevorderen als zinvolle vrijetijdsbesteding. Daarnaast beschikt PC Varus over een enthousiaste groep mensen die, verenigd in een commissie, allerlei leuke activiteiten organiseren.
Als ereleden zijn hier benoemd de heer J. Venderbosch, de heer Th. ten Brinke, de heer G. Boesveld, de heer D. Gesink en mevrouw B. Hagens-Hofs.

Met de komst van de nieuwe gezamenlijke locatie 't Vlakkee aan de Vlakkeeweg 1 te Varsseveld werd besloten om als één vereniging, met één bestuur, verder te gaan, waarbij paarden en pony's ieder hun eigen secretariaat zouden behouden. Na de nodige voorbereidingen was de fusie op 23 april 2004 een feit. Onder de nieuwe (statutaire) naam "Paardensportvereniging: RV Varsseveld en PC Varus" staat de vereniging nu ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40121803. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS). Deze heeft zitting in het Nationaal Hippisch centrum in Ermelo. De KNHS heeft zijn leden verdeeld in regio's en die zijn in de meeste regio's onderverdeeld in kringen. De paardensportvereniging is zodoende lid van Regio Gelderland en van Kring Achterhoek Oost.
De KNHS is op internet te vinden op www.knhs.nl, regio Gelderland kan men vinden onder www.paardensportgelderland.nl. De vereniging is te vinden onder www.rijverenigingvarsseveld.nl en www.ponyclubvarus.nl.
.

Nieuws:
 

sponsoren:
Achterhoeks Hippisch Festijn
Hengstenstation De Radstake
 
 
 
Ga naar: After Five